ردیف شرح
1 اجرای زیرسازی کف کروم بندی روی پوکه ریزی با بتن سبک
2 تهبه و اجرای 25 سانت پوکه ریزی کف با حمل از بیرون به داخل ساختمان  وپهن کردن و اجرا
3 اجرای زیرسازی وسیمانکاری مسیر لوله های شوفاژ و داکتهای فلزی کف با ملات ماسه وسیمان واجرا
4 اجرای سرامیک 80*80 گرانیتی با ملات پودر سنگ وسیمان سفید و چسب بتن به همراه برش کاری واجرا
5 اجرای قرنیز 10 سانتی بانصب در محل
6 اجرای گچ کاری روی ستوتها و دیوارها وسقفها با گچ و سیمان سفید جهت مقاومت بیشتربا رابیتس بندی با کلیه مصالح واجرا
7 اجرای دیوار چینی 22 سانتی بین سرویس ها وسالن طبقه اول ودوم
8 اجرای دیوار 45 سانتی داخل رایزر اصلی در دوطرف ساختمان با آجر فشاری ماسه وسیمان
9 ترمیم و بروسینگ زنگ زدایی روی ستونهای قدیمی واجرای جوشکاری وساب ورفع پوسیدگی با اجرای ضد زنگ با مصالح واجرا

پاسخ دهید